CÀ PHÊ RANG XAY NGUYÊN CHẤT CAO NGUYÊN

*Địa Chỉ
224 Phú Hiệp 1, Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng

*Thời gian hoạt động
Các ngày trong tuần: 6:00AM–22:00PM

Điện thoại: 0169 368 62270933 812 058